La sala de bomba és el lloc on s’allotja el grup de bombament del sistema d’extinció, refrigeració, etc…