Projectes d’instal·lació de depuradores d’aigües i sistemes relacionats amb el tractament d’aigües.