Especialistes en la construcció, fabricació i muntatge d’estructures metàl·liques.